Ακολουθήστε μας:

Κοινόχρηστο διαταγή είναι φθηνότερα

01 Sep 2016 at 06:00
Μοιραστείτε
Μοιραστείτε

At first the idea was to make the site only for but then, step by step, we started to realize that it is necessary to add there

You should understthat it is meaningless to buy 1 pair of some associated goods

The principle of the is that you buy goods with the others (parents, trainers) Then shipment does not seem to cost so high repays itself!

When you are ordering something you may also ask other parents or trainers if they/their group need , leotards,

We can sew for one person (custom-made) for the whole group of the same quality at a high level We can make the

You (your child) will be happy to wear our comfortable clothes! It will give confidence, positive mood help in trainings performance!

or photos with you (your child) dressed in our clothes

Μοιραστείτε
Μοιραστείτε
Μοιραστείτε
Μοιραστείτε
Read more

01 Sep 2016 at 06:00

01 Sep 2016 at 06:00

01 Sep 2016 at 06:00

Ακολουθήστε μας:

Quality of Our RG Leotards
Quality of Our RG Leotards
Ράμματα ποιότητα

Όλα ράψιμο γίνεται για τα βιομηχανικά μηχανήματα. Τρίκλινο ποιότητα έλεγχος

Μετρήσεις του σώματος για τέλεια εφαρμογή, είναι εύκολο να κάνουν χρήση βίντεο οδηγός μας